White scorpio symbol

White Scorpio zodiak symbol on white background